start.risy.cz

Zjednodušený portál Regionálních informačních servisů

Kontakty

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz
www: www.crr.cz


Informace o portálu Regionálních Informačních Servisů

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) je státní příspěvková organizace, založená Ministerstvem pro místní rozvoj, která již od roku 1997 aktivně podporuje regionální politiku vlády ČR.
Cílem na internetu volně přístupných aplikací (RIS a Mapový Server CRR ČR), které CRR ČR spravuje a vyvíjí,  bylo shromáždit a provázat různorodé datové zdroje informující o České republice a jednotlivých regionech a zpřístupnit jejich výstupy zejména ústředním orgánům. Regionálně i centrálně zjišťovaná data si ale postupně našla uplatnění také u širší odborné veřejnosti, jakou je například samospráva, podnikatelská sféra nebo pedagogové či studenti všech úrovní škol.

Portál Regionálních informačních servisů (www.risy.cz) nabízí informace tříděné podle území regionů soudržnosti NUTS II, krajů (NUTS III), okresů (LAU 1) i obcí s rozšířenou působností  (ORP)včetně informací o jednotlivých obcích (LAU 2). Zpřístupňuje zejména regionální data zaměřená na údaje charakterizující hospodářské prostředí, životní prostředí, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace aj.

Celkem jde o 13 krajských samostatných regionálních informačních servisů (mimo Prahu) v jednotné struktuře dat, 2 turistické weby RIS Šumava (v české a německé verzi) a RIS Beskydy (v české a polské verzi) a soustavu Vyhledávačů z dostupných databází RIS.

Velmi silným podpůrným nástrojem je Mapový Server CRR ČR (mapy.crr.cz). Jeho cílem  je zobrazovat účinně množství specifických dat z Regionálního informačního servisu (RIS) nad mapovými podklady různých měřítek, a tím dodat uživateli i nezbytnou povědomost o regionálním rozvoji území. K dispozici jsou rastrové i vektorové mapové podklady v různých měřítkách až po úroveň katastrálních map včetně vektorových dat přeshraničí - SABE.

Z kombinací dat obou systémů vytváří CRR ČR unikátní mapové kompozice o čerpání peněz z programů EU, propagační postery a jiné materiály. Tyto si může zájemce jednoduše stáhnout do svého počítače.


Ke stažení

Logo RIS Logo webového portálu RIS
Soubor ke stažení:  Stahuj [.gif; 1,76 KB]