start.risy.cz

Zjednodušený portál Regionálních informačních servisů

Nahoru

Dotace

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlašovaných a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).
Databáze programů je doplňována průběžně. Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.Vyhledávání v dotacích

      
      Datum aktualizace: 31.12.2017
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018

Tématická oblast: Infrastruktura , Vzdělávání , Kultura , Sociální
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 11.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

II. Rozvoj sportovní infrastruktury
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Sportovní akce
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III ...


Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme vysokou mediální kompetenci - v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé pr ...


ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti ČNFB - Česko-německý fond budoucnosti

Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce , Vzdělávání , Lidské zdroje , Sociální , Inovace , Kultura
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Nezisková organizace , Občan , Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Poslání Fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Podporované oblasti:
- Mlá ...


ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR) ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)

Tématická oblast: Sociální , Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.7.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Záměrem dotačního titulu je zejména zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit, a to především prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a zlepšením situace se zaměřením na sanitaci a hygienu.
Záměru bude dosaženo nejen přístupem k pitné vodě, který zajišťuje jiný komponent tohoto projektu ("Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Si ...


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018 Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018

Tématická oblast: Kultura , Sociální , Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústí nad Orlicí
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost).
Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací.
Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru.
Rozvoj a údržba sportovišť.
Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí.

II. Druh podpory

Dotace je  ...


Dotace na individuální účel - jednorázové akce Dotace na individuální účel - jednorázové akce

Tématická oblast: Všechny
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

II. Druh podpory

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spo ...


Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020 Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020

Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.7.2020
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně - technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

II. Druh podpory

Min ...


Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

II. Druh podpory

80 % ze způsobi ...


Dotační program města České Budějovice na podporu "na podporu ochrany životního prostředí" Dotační program města České Budějovice na podporu ?na podporu ochrany životního prostředí?

Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní , Družstvo , Firma (0-24 zaměstnanců) , Firma (25-49 zaměstnanců) , Firma (50-249 zaměstnanců) , Firma (250 a více zaměstnanců) , Nezisková organizace
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 10.2.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti

II. Druh podpory

Celková alokace je 800 000 Kč.
Výše poskytnuté dotace:
Minimální výše dotace: nestanovena.
Maximální výše dotace: 50 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou od 1. ledna 2018 ...


Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní , Nezisková organizace
Umístění dotace: České Budějovice
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Popis:
I. Předmět a účel podpory

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost
Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (zůstává omezený počet podaných žádostí na 2)
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

II. Druh podpory

Celková alokace činí 3,6 mil. Kč.
Opatření č. 1: Dotace se poskytuje ve výši 20 000 - 100 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pouze pro nepodnikatelské subje ...


    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 344